Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij

Naprednejše vsebine s področja razvoja aplikacij na platformi Android, HTML5, uporabniških vmesnikov ...

Usposabljanja Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij

Spletni uporabniški vmesniki
Priporočamo
Spletni uporabniški vmesniki.

HTML5
Priporočamo
Usposabljanje podaja osnovna znanja o HTML5 in njegovi uporabi pri zasnovi sodobnih spletnih aplikacij.

Python: od začetka do modulov in objektov
Priporočamo
Intenzivno, dvodnevno usposabljanje ,kjer se boste naučili programirati s programskim jezikom Python.

Razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum
Priporočamo
Na usposabljanju za razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum se udeleženci seznanijo s ključnimi vidiki delovanja, arhitekturo in elementi decentraliziranih aplikacij (DApp), to je z aplikacijami za blokovno verigo Ethereum v končnih napravah in uporabniških vmesnikih ter s pametnimi pogodbami (smart contract). Praktični del vključuje izdelavo enostavne pametne pogodbe za delo z žetoni (token) ter njeno umestitev in zagon v omrežju Ethereum in izdelavo enostavnega spletnega vmesnika ali nodejs aplikacije za dostop do funkcij pametne pogodbe ter blokovne verige Ethereum.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.