Vsa usposabljanja

Pregled vseh vsebin.

Usmerjanje v IPv6 – primer dobre prakse
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Dobre prakse pri vpeljavi IPv6 v poslovno okolje
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

DPI – Deep Packet Inspection
Priporočamo
Tečaj predstavlja napredno usposabljanje o načelih, tehnikah in področjih uporabe globinskega pregleda paketov. Predstavljen je pravni vidik koncepta nadzorovanja telekomunikacijskih sistemov, vrste zajemanja prometa in razvoj DPI aplikacij v prihodnosti. Posebna pozornost je namenjena tehničnim zahtevam in možnostim uporabe DPI v okoljih operaterja in drugih agencijah.

Multicast v omrežjih IP
Priporočamo
Tečaj obravnava vzpostavitev in upravljanje oddajanja več prejemnikom (multicast) v IP Ethernet omrežjih. Osredotoča se na osnove tehnologije multicast, ki predstavlja podlago številnim hitro razvijajočim se storitvam, kot so IPTV ali Internetna TV. Predstavljeni so različni storitveni modeli, naslavljanje ter usmerjevalni protokoli za oddajanje več prejemnikom. V okviru praktičnega dela tečaja se spoznava nastavljanje in preizkušanje delovanja mehanizmov multicast na omrežni opremi

Zagotavljanje QoS/QoE
Priporočamo
Tečaj predstavlja napredno usposabljanje o principih, sistemih, tehnikah in pristopih zagotavljanja QoS in QoE v različnih sodobnih komunikacijskih sistemih. Poudarek je na izzivih, ki jih QoS in QoE prinašata v IP okolja. Udeleženci pridobijo podroben vpogled v koncept zagotavljanja kakovosti v VoIP, NGN, Internet in IPTV sistemih. Praktični del je usmerjen v meritvene postopke in tehnike za zagotavljanje QoS ter sistem za ocenjevanje QoE storitev.

Usmerjanje v omrežjih IP I
Priporočamo
Tečaj na pregleden način obravnava področje usmerjanja v omrežjih IP, osnove paketne komutacije, naslavljanje, najpomembnejše usmerjevalne protokole in algoritme ter njihovo uporabo.

Usmerjanje v omrežjih IP II
Priporočamo
Celovit pregled zahtevnejših tem o IP usmerjanju. Predstavljeni so različni usmerjevalni protokoli ter naprednejše funkcije usmerjanja. Udeleženci pridobijo praktične izkušnje na področju konfiguracije usmerjevalnih protokolov.

Usmerjanje BGP
Priporočamo
Program podaja celovit vpogled v BGP usmerjevalni protokol, mehanizme delovanja in uporabo v praksi. Udeleženci pridobijo znanja na profesionalnem nivoju ter praktične izkušnje z nastavljanjem BGP usmerjanja na omrežni opremi.

Testiranje in verifikacija omrežne infrastrukture IP
Priporočamo
Tečaj omogoča pridobivanje strokovnega znanja in praktičnih izkušenj s področja testiranja IP omrežne infrastrukture, meritev in postopkov preverjanja. Teoretično znanje je nadgrajeno s praktičnim delom na profesionalni merilni opremi in preizkusi delovanja usmerjevalnikov in stikal.

Video na zahtevo (Video on Demand)
Priporočamo
Spoznajte zahteve, trende in tehnologije videa na zahtevo.

Sodelovalna in videokonferenčna okolja za izvedbo poučevanja na daljavo
Priporočamo
Tečaj je namenjen pedagogom, ki se želijo spoznati z okolji in orodji, ki jim omogočijo poučevanje na daljavo. Zaradi situacije, ki zahteva, da se določen del učnega procesa izvaja na daljavo, je potrebno vedeti v katerih okoljih in s katerimi orodji se posamezni pedagog lahko opolnomoči, da je izvedba učnega procesa na daljavo karseda intuitivna, inovativna in preprosta, tako na strani same izvedbe procesa kot tudi za udeležence. Trajanje: 2 x 4 ure. Prvi del teorija, drugi del v praktični obliki.

Sodobni spletni protokoli
Priporočamo
Spoznali boste sodobne spletne protokole (HTTP 1.x, HTTP/2, QUIC, WebSockets, RTCPeerConnection), njihove značilnosti in glavne omejitve.

Tehnologije IKT in uporabniška izkušnja v vozilih
Priporočamo
Uporaba IKT v vozilih postaja stalna praksa z namenom povečevanja varnosti voznikov v prometu. Pri tem postajajo vmesniki in interakcije v vozilih čedalje bolj zmogljivi in kompleksni za uporabo. Hkrati pravilne, ažurne in primerno podane informacije v vozilih pomembno vplivajo na varnost vseh udeležencev v prometu. Pojavlja se pomemben izziv, kako smiselno, varno in čimbolj enostavno zagotoviti smiselno uporabo IKT in multimedije v vozilih. Na usposabljanju bodo udeleženci spoznali izzive, trende in praktične primere rešitev na tem področju.

Kooperativni sistemi C-ITS v cestnem prometu
Priporočamo
Kooperativni sistemi so pomemben korak na poti k avtonomnosti cestnega prometa. Sodelovanje med vozili in infrastrukturo pomembno nadgrajuje samostojne sisteme za pomoč vozniku (ADAS), zato se prve standardizirane rešitve C-ITS že pojavljajo v dostopnih osebnih vozilih. Za uspešno širšo vpeljavo storitev C-ITS je potrebno sodelovanje med zakonodajo, regulatorji, upravljavci cestne infrastrukture, proizvajalci vozil, ponudniki storitev in nenazadnje tudi uporabniki. Vsebina izobraževanja se tako dotika celovitega ekosistema in obravnava izzive ter primere dobrih praks v Evropi na izvedenih področnih projektih.

QoS v IP/MPLS
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Multicast v IPv6
Priporočamo
napredni novo / tehniki

IPv6 za sistemske skrbnike
Priporočamo
Closing date: 01.03.2013, 23:55
Usposabljanje, ki pregledno predstavi protokol IPv6 in možnosti za njegovo vpeljavo v tipično poslovno okolje. Velik poudarek je na praktičnem delu.

Napredne storitve IPv6
Priporočamo
Tečaj nadgrajuje osnovna znanja o IPv6 in omogoča podroben vpogled v tehnologijo in uporabo rešitev pri načrtovanju IPv6 omrežja.

Metro Ethernet
Priporočamo
Na pregleden način so predstavljena temeljna znanja ter pregled funkcionalnosti omrežnih sistemov Metro Ethernet. Podrobno so predstavljeni standardizirani storitveni modeli, storitveni atributi, osnovne storitve EPL, EVPL in ELAN ter tehnologije za zagotavljanje storitev Metro Ethernet. Obravnavane so storitve Metro Ethernet VPN ter zagotavljanje velike razpoložljivosti, QoS in OAM funkcionalnosti v Metro Ethernet sistemih. Praktični del obsega prikaz delovanja Metro Ethernet storitev ter nastavitev OAM mehanizmov na omrežni opremi.

Napredni Ethernet mehanizmi
Priporočamo
Closing date: 09.09.2013, 12:00
Tečaj podaja celovit vpogled v tehnologijo Ethernet, značilnosti, funkcije in storitve, s poudarkom na spekter naprednih mehanizmov za zagotavljanje razpoložljivosti in kakovosti, varnostnih storitev in virtualizacije. Vsebina je dopolnjena s pregledom najboljših praks vzpostavljanja Ethernet tehnologije v živa omrežja.

Osnove TCP/IP in Ethernet
Priporočamo
Closing date: 12.09.2013, 12:00
Tečaj obravnava osnovne koncepte in principe delovanja protokolov sodobnih internetnih omrežij. Predstavljeni so glavni mehanizmi, storitve in aplikacije ter orodja za spremljanje in analizo delovanja protokolov v omrežjih IP. Tečaj predstavlja izhodišče za številna ostala izobraževanja o omrežnih tehnologijah.

IP/MPLS – Zaščitni mehanizmi
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Arhitekture in koncepti interneta stvari
Priporočamo
V usposabljanju se boste seznanili z arhitekturnimi smernicami, koncepti in tehnologijami v internetu stvari. Predstavljeni bodo najnovejši trendi in dobre prakse pri postavitvi "pametnih" sistemov in vzpostavitvi "pametnih storitev" na segmentih upravljanja infrastrukture in prometa v mestih, e-zdravja, pametnih energetskih omrežij.

Interaktivna TV
Priporočamo
Dandanes smo vajeni stalnega dostopa do interneta in socialnih ter poslovnih omrežij. To nam omogočajo interaktivne aplikacije na različnih napravah (mobilni terminali, računalniki, …). Med te naprave se vključuje tudi televizija, ki spreminja vlogo televizijskega gledalca iz pasivnega v aktivnega udeleženca. S pomočjo interaktivne TV lahko gledalec vpliva na potek oddaj, dostopa do videov na zahtevo (VoD) ali katerekoli druge spletne storitve, ki so skrbno prilagojena za televizijo.

LTE/EPC – mobilnost in varnost
Priporočamo
Postanite strokovnjak na področju LTE. Zaupajte profesionalcem in izberite naša izobraževanja.

Wi-Fi I
Priporočamo
Napredni nivo usposabljanja o tehnologiji Wi-Fi. Predstavljeni so koncepti, načela, mehanizmi in arhitekture storitev. Arhitektura in elementi so predstavljeni v okviru razpoložljivih standardov, čemur sledi podroben vpogled v področje varnosti, kakovosti in drugih vprašanj s področja te tehnologije ter nekaj praktičnih vaj.

Poslovna omrežja Wi-Fi (Wi-Fi II)
Priporočamo
Gre za napredni nivo usposabljanja o tehnologiji Wi-Fi v poslovnem okolju. Predstavljeni so koncepti, načela, mehanizmi in arhitekture storitev, ki se uporabljajo za zagotavljanje brezžične pokritosti poslovnih okolij in urbanih področij. Arhitektura in elementi so predstavljeni v okviru razpoložljivih standardov, čemur sledi podroben vpogled v področje varnosti, kakovosti in drugih vprašanj s področja te tehnologije ter nekaj praktičnih vaj. Poudarek je tudi na brezžičnih radijskih linkih daljšega dometa za potrebe brezžičnih operaterjev WISP.

LTE/EPC – QoS in VoIP/IMS
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Navidezna zasebna omrežja (VPN)
Priporočamo
razširjeni nivo / tehniki

IPv6 v operaterskih okoljih
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Spletni uporabniški vmesniki
Priporočamo
Spletni uporabniški vmesniki.

Introduction to the Internet of Everything
Priporočamo
Introduction to the Internet of Everything je brezplačno spletno izobraževanje namenjeno samostojnemu učenju. Predstavi koncepte in izzive pri evoluciji interneta, kot ga poznamo danes. Od omrežja le med seboj povezanih omrežnih naprav, do medpovezav med: ljudmi, procesi, podatki in stvarmi. Vsi ti gradniki skupaj sestavljajo "Internet of Everything". Tečaj obsega še naslednja področja, ki imajo pomembno vlogov IoE svetu: Machine-to-machine (M2M), machine-to-people (M2P) in people-to-people (P2P). Ob uspešnem zaključku tečaja vam priznamo 5% popusta pri modulu CCNA 1 – Osnove omrežij.

Introduction to Cybersecurity
Priporočamo
Introduction to Cybersecurity je brezplačni spletni tečaj namenjen samostojnemu učenju. Kibernetska varnost je veda, ki se nanaša na ljudi, produkte in procese. Z namenom varovanja elektornskih podatkov pred nezaželenimi vdori in napadi. Je ena trenutno najhitreje rastočih panog v IKT. Tečaj Introduction to Cybersecurity nam opiše pomen kibernetske varnosti danes in predstavi produkte in procese, ki se uporabljajo za zaščito elektronskih podatkov. Ob uspešnem zaključku tečaja vam priznamo 5% popusta pri modulu CCNP ENARSI.

Napredni mrežni protokoli in varnost
Priporočamo
Tečaj predstavlja izbrane vsebine iz koncepta nadzorovanja telekomunikacijskih sistemov, varnosti, vdorov in napadov na omrežja, različnih vrst zajemanja prometa, uporabe globinskega pregleda paketov ter različnih znanj iz področja mrežnih protokolov.

Digitalizacija: Širokopasovni dostop in EU Digitalna agenda
Priporočamo
Vsebina predstavi razsežnosti tehničnega in investicijskega načrtovanja širokopasovne infrastrukture.

Tehnologija MPLS, VPN, zaščita
Priporočamo
osnovni nivo / tehniki in odločevalci

Varnost v IPv6
Priporočamo
napredni nivo / tehniki

Signalizacije
Priporočamo
Program obravnava signalizacijsko-krmilne protokole in arhitekture v omrežjih naslednje generacije (NGN). Predstavi trenutno stanje v telekomunikacijskih omrežjih in predstavi primere dobre prakse. S poudarki na posameznih temah se vsebino lahko prilagoditi potrebam slušateljev.

Poslovne VoIP rešitve
Priporočamo
Usposabljanje prikaže pregled nad sodobnimi rešitvami VoIP v poslovnih okoljih. Predstavljene so relevantne arhitekture, možnosti priključevanja na zunanje komunikacijske kanale, integracija z zalednimi sistemi ter nekatere aplikacije, ki predstavljajo dodano vrednost za končnega uporabnika. Izpostavljene so tudi nekateri pomisleki s stališča varnosti in zasebnosti.

Varnost v omrežjih WiFi
Priporočamo
Varnost v omrežjih WiFi.

Sodobne spletne storitve v oblaku in družabni splet
Priporočamo
Sodobne spletne storitve in družabni splet.

Komunikacije v SmartGrid
Priporočamo
Tečaj podaja osnovni pregled koncepta aktivnih omrežij oziroma SmartGrid in vprašanja, ki jih prinaša vključevanje v telekomunikacijske sisteme in storitve. Podrobneje so obravnavane zahteve storitev, infrastruktur, protokolov ter izzivi s katerimi se soočamo ob uvajanju, konfiguraciji in upravljanju telekomunikacijskih storitev v okolju SmartGrid. Vsebina je zaokrožena z vpogledom v obstoječa SmartGrid okolja in demo predstavitvijo pilotnega projekta.

Načrtovanje in vrednotenje uporabniške izkušnje
Priporočamo
Delavnica predstavi pomen dobre uporabniške izkušnje storitev in produktov, ključne postopke načrtovanja in metodologijo vrednotenja uporabniške izkušnje ter trende in standarde na tem področju.

Asterisk
Priporočamo
Delavnica prinaša znanje in veščine, ki jih potrebuje napreden administrator rešitve Asterisk znotraj poslovnega okolja. V uvodu je predstavljen protokol SIP, ki skrbi za prenos signalnih sporočil znotraj omrežij VoIP. Glavna pozornost je kasneje posvečena nastavitvi različnih storitev znotraj Asteriska, kot tudi razvoju zunanjih storitev z uporabo Asterisk Manager Interface (AMI). Delavnica sestoji iz demonstracij na Asterisk maketah (appliance), v okviru praktičnega dela pa udeleženci razvijejo tudi lastne komunikacijske storitve.

HTML5
Priporočamo
Usposabljanje podaja osnovna znanja o HTML5 in njegovi uporabi pri zasnovi sodobnih spletnih aplikacij.

Soustvarjanje rešitev z visokim ekonomskim, družbenim in okoljskim vplivom
Priporočamo
Vsebina predstavi pristop ustvarjalnega razmišljanja in odprtega inoviranja in vključuje praktične delavnice na realnih izzivih. Udeleženci spoznajo praktično uporabo zelo uporabne metodologije za razvoj novih storitev/produktov/rešitev z visoko dodano vrednostjo.

Osnove sistema IPv6
Priporočamo
Tečaj na pregleden način podaja osnovna znanja, potrebna za razumevanje delovanja IPv6 z namenom uporabe protokola in njegovih storitev ter načrtovanja omrežja z IPv6.

Osnove sistema LTE/EPC
Priporočamo
Spoznajte osnove LTE tehnologij. Delavnica predstavi vse o radijskem vmesniku, varnosti in mobilnosti ter QoE v LTE.

LTE– Evolucija radijskega sistema
Priporočamo
Delavnica je na srednjem nivoju zahtevnosti, primerna za tehnike in odločevalce.

RFID in NFC
Priporočamo
Delavnica predstavi pregled tehnologije RFID s poudarkom na uporabi tehnologije za namene komuniciranja v bližnjem polju NFC. Vsebina se nadgradi s pregledom možnih storitev v prihodnosti, ki jih podpira NFC v sodobnih mobilnih terminalih.

Razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum
Priporočamo
Na usposabljanju za razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum se udeleženci seznanijo s ključnimi vidiki delovanja, arhitekturo in elementi decentraliziranih aplikacij (DApp), to je z aplikacijami za blokovno verigo Ethereum v končnih napravah in uporabniških vmesnikih ter s pametnimi pogodbami (smart contract). Praktični del vključuje izdelavo enostavne pametne pogodbe za delo z žetoni (token) ter njeno umestitev in zagon v omrežju Ethereum in izdelavo enostavnega spletnega vmesnika ali nodejs aplikacije za dostop do funkcij pametne pogodbe ter blokovne verige Ethereum.

IoT infrastrukture v oblaku - napredno
Priporočamo
Napredna, izrazito praktično naravnana delavnica, kjer se boste v treh dneh spoznali s ključnimi tehnologijami, ki jih sodobna IoT rešitev zajema, s poudarkom na visoki razpoložljivosti in tehnologijah, ki omogočajo večje obremenitve.

IoT Fundamentals: Raspberry Pi in IoT
Priporočamo
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT) skozi uporabo Raspberry Pi in IoT oblačnih storitev. Tečaj se zaključi z izdelavo IoT izdelka in certifikacijo "Cisco IoT Fundamentals: Connecting things".

Varnost v omrežjih IP
Priporočamo
Ustrezni varnostni mehanizmi in politike so predpogoj za povezovanje informacijskih sistemov preko zasebnih ali javnih IP omrežij, izvedbo poslovnih transakcij v internetnih omrežjih ter ohranjanje integritete in zasebnosti pri uporabi storitev. V okviru tečaja boste podrobneje spoznali najpogostejše postopke in mehanizme kriptiranja podatkov, obravnavani bodo mehanizmi in postopki za uveljavitev varnosti komunikacijskih storitev, naprav ter sistemov. Praktični del tečaja obsega primer uporabe in demonstracijo delovanja protokola IPSec ter koncepta PKI.

Navidezna in obogatena resničnost (VR/AR)
Priporočamo
Spoznali boste in praktično (v primeru izvajanja v živo) preizkusili najsodobnejše naprave in aplikacije obogatene in navidezne resničnosti. Poudarek je na izkušnji pri uporabi, prav tako so predstavljeni tehnični vidiki delovanja teh naprav.

Shranjevanje podatkov in podatkovne baze
Priporočamo
Če imate več podatkov, kot jih lahko brez večjih težav obdelate z običajnimi pisarniškimi programi, je dobro razmisliti o specializiranih rešitvah, kot so podatkovne baze. V tem tečaju boste spoznali osnove priprave in uporabe teh orodij, od zelo uveljavljenih relacijskih baz, jezika SQL, do sodobnih sistemov za obdelavo zelo velikih količin podatkov. Ključni poudarki so ponazorjeni s praktičnimi primeri.

Namenska omrežja LPWAN
Priporočamo
Namen praktičnega usposabljanja je seznaniti se z osnovnimi koncepti tehnologij LPWAN.

LoRaWAN in postavitev zasebnega omrežja LPWAN IoT
Priporočamo
Namen praktične delavnice je udeležence seznaniti z osnovnimi koncepti tehnologij LPWAN, z uporabo sodobne nizkoenergijske brezžične tehnologije LoRaWAN in postavitvijo zasebnega omrežja LoRaWAN.

Tehnološki trendi 4.5G in 5G
Priporočamo
Spoznajte trende v celičnih in mobilnih sistemih s poudarkom na 5G omrežjih ter tehnologijah, ki jih novi standardi predpisujejo

Spletna infrastruktura in aplikacijske tehnologije v oblaku
Priporočamo
Spletna infrastruktura in aplikacijske tehnologije.

IoT Fundamentals: Arduino in povezovanje stvari
Priporočamo
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT). Udeleženci se spoznajo z mikrokrmilnikom Arduino, povezovanjem senzorjev, brezžičnimi tehnologijami, komunikacijskimi vodili in IoT oblačnimi storitvami. Tečaj se zaključi z izdelavo in predstavitvijo lastnega izdelka.

Osnove programiranja v C++
Priporočamo
Tečaj je odlično izhodišče za vse, ki se želijo naučiti programirati skozi uporabo jezika C++.

Zasnova in načrtovanje uporabniškega vmesnika v okolju Adobe Xd
Priporočamo
Zasnova in razvoj uporabniških vmesnikov je ključnega pomena za boljšo uporabniško izkušnjo, boljši doseg in približevanje odjemalcem. Prototip omogoča najboljši vpogled v izgled in delovanje uporabniškega vmesnika.

3D modeliranje in animacija v okolju Blender
Priporočamo
Animirani 3D modeli se vse pogosteje pojavljajo na vseh multimedijskih platformah, zato je delavnica primerna za vse, ki se želijo podati v svet 3D modelov in pridobiti znanja s področja animacij.

Video in avdio preko IP omrežij
Priporočamo
Video in avdio sistemi na IP infrastrukturi so postali uveljavljeni in splošno uporabljani. Predavanja in vaje podajo osnovne informacije o delovanju in posebnostih AVoIP sistemov.

Komunikacijske tehnologije interneta stvari
Priporočamo
Vsebina je primerna za vse, ki morajo poznati trende na področju sodobnih komunikacijskih tehnologij interneta stvari in predvsem razumeti specifike nizkoenergijskih brezžičnih tehnologij.

Od osnovne analize podatkov do klasifikacijskega napovednega modela - programsko okolje Python/R
Priporočamo
Praktično naravnana delavnica za vse, ki želijo na podlagi analize podatkov in uporabe prediktivnih modelov svoje vsakdanje delo opravljati bolj informirano.

Pametni dom
Priporočamo
Delavnica predstavi svet pametnih naprav, s katerimi se vse pogosteje srečujemo v domačem okolju.

Cloud: Virtualizacija, NFV in SDN
Priporočamo
Delavnica, ki obravnava tehnologije, trende in standardizacijo na področju omrežij SDN in konceptov NFV.

Varnost v internetu stvari
Priporočamo
Usposabljanje predstavi specifične izzive, ki jih z vidika informacijske in komunikacijske varnosti predstavljajo sistemi interneta stvari (IoT).

Big Data: Podatkovno rudarjenje in analiza ogromnih podatkovnih množic
Priporočamo
Usposabljanje predstavi osnove podatkovnega rudarjenja in reševanje realnih problemiv z uporabo Hadoop-a.

Digitalizacija: odprto inoviranje & ustvarjalno razmišljanje
Priporočamo
Vsebina predstavi pristop ustvarjalnega razmišljanja in odprtega inoviranja in vključuje praktične delavnice na realnih izzivih.

Big data za kibernetsko varnost
Priporočamo
Usposabljenje predstavi anomalije in osnovne načine detekcije anomalij na podlagi podatkov iz kibernetskih napadov.

Python: nadaljevalni tečaj
Priporočamo
Tečaj je namenjen vsem, ki želijo nadgraditi znanje programiranja v programskem jeziku Python.

Python: od začetka do modulov in objektov
Priporočamo
Intenzivno, dvodnevno usposabljanje kjer se boste naučili programirati s programskim jezikom Python.

Napredni Python
Priporočamo
Intenzivno, praktično usposabljanje, kjer se boste naučili programirati s programskim jezikom Python. Spoznali boste napredne funkcije programskega jezika Python, semantiko in okolje za delo ter splošne tehnike kodiranja in objektno usmerjenega programiranja. V prvem dnevu se boste spoznali z naprednejšimi koncepti in praksami v Pythonu. V drugem dnevu se bomo poglobili v asinhrono programiranje in izdelavo REST programskega vmesnika povezanega na podatkovno bazo.

Virtualna resničnost in primeri uporabe v mobilnih omrežjih
Priporočamo
Predstavljene so tehnologije prenosa in primeri uporabe VR. Izbrane rešitve lahko tudi sami preizkusite.

Razvoj senzorja IoT in konfiguracija omrežja LoRaWAN
Priporočamo
Delavnica predstavi osnovne koncepte razvoja povezanih naprav IoT za pametna mesta in uporabo sodobne nizkoenergijske brezžične tehnologije LoRaWAN.

M2M, senzorji in arhitekture interneta stvari
Priporočamo
Vsebina je primerna za vse, ki morajo poznati trende in dobre prakse razvoja storitev in aplikacij IoT in M2M.

Uvod v Linux 2
Priporočamo
Poznavanje operacijskega sistema Linux je koristno za najrazličnejše kariere na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij.

CCNP ENARSI (300-410)
Priporočamo
Izbirni modul Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services. Profesionalna znanja in veščine, potrebne za projektiranje in vzdrževanje naprednih konfiguracij računalniških omrežij, s poudarkom na naprednem usmerjanju in razširljivosti omrežij.

NB-IoT in razvoj naprave NB-IoT
Priporočamo
Namen praktičnega usposabljanja je udeležence seznaniti z osnovnimi koncepti razvoja povezanih naprav IoT za pametna mesta, z uporabo sodobnih nizkoenergijskih brezžičnih tehnologij LPWAN in razvojem naprave NB-IoT.

CCNA 2: Osnove usmerjanja, preklapljanja in brezžičnih omrežij
Priporočamo
Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje usmerjevalnikov in stikal v omrežjih. Udeleženci se naučijo virtualno segmentacijo omrežij VLAN, usmerjanje med njimi ter spoznajo osnovne varnostne nastavitve stikala. Spoznajo koncepte brezžičnih omrežij WLAN ter njihove nastavitve. Naučimo se osnovnih principov usmerjanja ter nastavitev statičnih in privzetih poti v IP omrežjih. Znajo zaščititi LAN omrežje podjetja.

CCNA 3: Omrežja podjetij, varnost in avtomatizacija
Priporočamo
Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje kompleksnih sodobnih (poslovnih) omrežij ter koncepov širokopasovnih dostopovnih tehnologij. Udeleženci se naučijo nastaviti napredne funkcionalnosti na usmerjevalnikih in stikalih ter so sposobni nastaviti in odpraviti napake v IP omrežjih. Spoznajo kibernetkse grožnje, napade in ranljivosti ter varnostne mehanizme in navidezna zasebna omrežja. Spoznajo funkcionalnosti kontrol dostopa ACL, translacij NAT ter mehanizmov QoS.

Uvod v Linux 1
Priporočamo
Poznavanje Linuxa je koristno za najrazličnejše kariere na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij. Veliko razvijajočih se področij, kot so računalništvo v oblaku, kibernetska varnost, velike količine podatkov, omrežne tehnologije, programiranje in razvoj programske opreme (če naštejemo le nekatere), zahtevajo osnovno do napredno poznavanje sistema Linux.

Digitalizacija: Spremembe v poslovnem in tehnološkem okolju
Priporočamo
Digitalna akademija DA! pomaga podjetjem hitreje oceniti lastno digitalno zrelost, razumeti logiko v ozadju digitalnih procesov in oblikovati konkretne korake na poti do digitalne transformacije oziroma učinkovite načrte za prehod na nove načine delovanja.

CCNP ENCOR (350-401)
Začetek: 12.09.2022, 16:15
(350-401 ENCOR) se osredotoča na poznavanje omrežne infrastrukture v srednje velikih in večjih podjetjih (IPv4 in IPv6), virtualizacijo, razpoložljivost storitev, varnost in avtomatizacijo.

Praktična delavnica Docker & Kubernetes
Začetek: 20.09.2022, 08:30
Izrazito praktična delavnica, ki predstavi osnove tehnologiji Docker in Kubernetes.

Blokovne verige in IoT
Začetek: 05.10.2022, 08:30
Namen delavnice je spoznati vlogo in realne možnosti tehnologije porazdeljenih knjig (Distributed Ledger) in blokovnih vergih (Blockchain) na področju interneta stvari. Spoznali boste ključne prednosti in ključne perfromančne, varnostne in cenovne omejitve rešitev blokovnih verig na področju IoT. Seznanjeni boste z ekosistemi za razvoj in uporabo decentraliziranih aplikacij ter znali na svojem področju realno vrednotiti možnosti in izbrati ustrezen pristop k izvedbi rešitev z blokovnimi verigami za IoT.

Python: osnovni tečaj
Začetek: 10.10.2022, 16:00
Tečaj je odlično izhodišče za vse, ki se želijo naučiti programirati skozi uporabo jezika Python.

CCNA 1: Osnove omrežij
Začetek: 12.10.2022, 16:15
Modul predstavi arhitekturo, zgradbo, funkcije, komponente in modele interneta in računalniških omrežij. Udeleženci se spoznajo z načeli IPv4 in IPv6 naslavljanja in osnovnimi Ethernet koncepti. Ob koncu tečaja bodo udeleženci sposobni nastaviti preprosta LAN omrežja, izvesti osnovne konfiguracije usmerjevalnikov in stikal ter implementirati IP naslovne sheme.

CCNA Cybersecurity Operations
Začetek: 13.10.2022, 16:15
Tečaj obravnava področje kibernetske varnosti ter usposablja za delo kibernetskega analitika. Udeleženci se naučijo samostojne uporabe orodij za analizo kibernetskih napadov, spremljati varnostne alarme ter določiti okužene naprave in izvore napadov. Znajo učinkovito zaščititi omrežje, naprave in podatke. Poznajo dobre prakse in odzivni proces v primeru kibernetskega incidenta.

Analitika podatkov v Python-u
Začetek: 17.10.2022, 16:00
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri obdelavi podatkov v Python-u. Udeleženci se na začetku spoznajo s programskim jezikom Python in njegovimi knjižnicami za obdelavo podatkov. Poudarek je na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov.

Strojno učenje v Python-u
Začetek: 18.10.2022, 16:00
Izrazito praktično naravnan tečaj, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri strojnem učenju v Python-u. Poudarek je na reševanju realnih primerov s pomočjo knjižnice scikit-learn.

Uvod v umetno inteligenco in strojno učenje
Začetek: 20.10.2022, 08:30
Usposabljanje predstavi osnovne pojme in trende na področju umetne inteligence in strojnega učenja.

Podatkovni prostori in Context Broker
Priporočamo
Usposabljanje predstavi osnovne pojme in trende na področju podatkovnih prostorov.

Uvod v umetno inteligenco in strojno učenje
Začetek: 20.10.2022, 08:30
Usposabljanje predstavi osnovne pojme in trende na področju umetne inteligence in strojnega učenja.

Blokovne verige in Bitcoin
Začetek: 10.11.2022, 08:30
Zadnjih nekaj let je bila opazna rast vrednosti in inoviranje na področju kriptovalut, predvsem Bitcoina. Preverili bomo tehnične in ne-tehnične vidike, zakaj je ta tako zanimiv za številne uporabnike, inovativne podjetnike in investitorje.

Kibernetska varnost
Začetek: 17.11.2022, 08:30
Na usposabljanju udeleženci dobijo vpogled v ozadje številnih varnostnih problemov ter se naučijo ravnati z varnostnimi mehanizmi in preventivno ukrepati ob identifikaciji šibkih točk omrežja.

5G za vertikale
Začetek: 01.12.2022, 08:30
Vsebina predstavi osnove tehnologije 5G in možnosti uporabe tehnologije v različnih sektorjih ter poslovne priložnosti.

Globoko učenje v Python-u
Priporočamo
Izrazito praktično naravnan tečaj, kjer se predstavijo ključna področja umetne inteligence, ki obravnavajo globoko učenje (angl. deep learning). Poudarek je na praktičnih vajah in primerih uporabe v praksi.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.