Internet stvari in pametne storitve

Internet stvari predstavlja enega izmed stebrov Interneta prihodnosti. 

V programu usposabljanj "Internet stvari in pametne storitve" boste spoznali najnovejše trende, koncepte, tehnologije in storitve, ki jih omogoča povezovanje naprav, senzorjev, pametnih uporabniških terminalov, fizičnih in navideznih stvari v Internet. 

 

Usposabljanja Internet stvari in pametna prihodnost

IoT infrastrukture v oblaku - napredno
Priporočamo
Napredna, izrazito praktično naravnana delavnica, kjer se boste v treh dneh spoznali s ključnimi tehnologijami, ki jih sodobna IoT rešitev zajema, s poudarkom na visoki razpoložljivosti in tehnologijah, ki omogočajo večje obremenitve.

Komunikacijske tehnologije interneta stvari
Priporočamo
Vsebina je primerna za vse, ki morajo poznati trende na področju sodobnih komunikacijskih tehnologij interneta stvari in predvsem razumeti specifike nizkoenergijskih brezžičnih tehnologij.

RFID in NFC
Priporočamo
Delavnica predstavi pregled tehnologije RFID s poudarkom na uporabi tehnologije za namene komuniciranja v bližnjem polju NFC. Vsebina se nadgradi s pregledom možnih storitev v prihodnosti, ki jih podpira NFC v sodobnih mobilnih terminalih.

Osnove Interneta stvari in sistemov M2M
Priporočamo
Vsebina je primerna za vse, ki morajo poznati trende in dobre prakse razvoja storitev in aplikacij IoT in M2M.

Varnost v internetu stvari
Priporočamo
Delavnica predstavi specifične izzive, ki jih z vidika informacijske in komunikacijske varnosti predstavljajo sistemi interneta stvari (IoT).

Raspberry Pi
Priporočamo
Izrazito praktična delavnica, ki predstavi zelo poceni alternativo dragim profesionalnim napravam in strežnikom, ki s širokim naborom zmožnosti rešuje probleme in najde prostor v (skoraj) vsakem okolju.

Cloud: Virtualizacija, NFV in SDN
Priporočamo
Delavnica, ki obravnava tehnologije, trende in standardizacijo na področju omrežij SDN in konceptov NFV.

Komunikacije v SmartGrid
Priporočamo
Tečaj podaja osnovni pregled koncepta aktivnih omrežij oziroma SmartGrid in vprašanja, ki jih prinaša vključevanje v telekomunikacijske sisteme in storitve. Podrobneje so obravnavane zahteve storitev, infrastruktur, protokolov ter izzivi s katerimi se soočamo ob uvajanju, konfiguraciji in upravljanju telekomunikacijskih storitev v okolju SmartGrid. Vsebina je zaokrožena z vpogledom v obstoječa SmartGrid okolja in demo predstavitvijo pilotnega projekta.

Blokovne verige in Bitcoin
Priporočamo
Zadnjih nekaj let je bila opazna rast vrednosti in inoviranje na področju kriptovalut, predvsem Bitcoina. Preverili bomo tehnične in ne-tehnične vidike, zakaj je ta tako zanimiv za številne uporabnike, inovativne podjetnike in investitorje.

Sodobne spletne storitve v oblaku in družabni splet
Priporočamo
Sodobne spletne storitve in družabni splet.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.