CCNA – Cisco Certified Network Associate

CCNA obširno in vsebinsko celovito predstavi področje omrežnih tehnologij. Udeleženci spoznajo osnovne pojme in koncepte ter se usposobijo za projektiranje, vzpostavitev, nastavitev in vzdrževanje manjših do srednje velikih računalniških omrežij.

Namenjen je tehnikom, omrežnim upravljavcem, načrtovalcem in inženirjem, ki se ukvarjajo s področjem IKT in želijo poglobiti svoje znanje ter pridobiti več praktičnih izkušenj. Program je na osnovnem nivoju zahtevnosti in je primeren tudi za začetnike, študente in zaposlene, ki so začeli ali načrtujejo kariero na področju IKT.

CCNA izobraževanje

PRIPOROČENO PREDZNANJE

Moduli se vsebinsko dopolnjujejo in se izvajajo zaporedno – pogoj za opravljanje modula 3 sta uspešno opravljena modula 1 in 2.

TRAJANJE: 9-12 tednov na modul, 3 moduli

Posamezni moduli se v redno razpisanih terminih izvajajo enkrat tedensko, v popoldanskem času (16:15 – 20:15h). 
Za skupinske prijave z več udeleženci se termin in načrt izvedbe prilagodita naročniku.

CCNA Moduli

CCNA 1: Osnove omrežij
Začetek: 12.10.2022, 16:15
Modul predstavi arhitekturo, zgradbo, funkcije, komponente in modele interneta in računalniških omrežij. Udeleženci se spoznajo z načeli IPv4 in IPv6 naslavljanja in osnovnimi Ethernet koncepti. Ob koncu tečaja bodo udeleženci sposobni nastaviti preprosta LAN omrežja, izvesti osnovne konfiguracije usmerjevalnikov in stikal ter implementirati IP naslovne sheme.

CCNA 3: Omrežja podjetij, varnost in avtomatizacija
Priporočamo
Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje kompleksnih sodobnih (poslovnih) omrežij ter koncepov širokopasovnih dostopovnih tehnologij. Udeleženci se naučijo nastaviti napredne funkcionalnosti na usmerjevalnikih in stikalih ter so sposobni nastaviti in odpraviti napake v IP omrežjih. Spoznajo kibernetkse grožnje, napade in ranljivosti ter varnostne mehanizme in navidezna zasebna omrežja. Spoznajo funkcionalnosti kontrol dostopa ACL, translacij NAT ter mehanizmov QoS.

CCNA 2: Osnove usmerjanja, preklapljanja in brezžičnih omrežij
Priporočamo
Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje usmerjevalnikov in stikal v omrežjih. Udeleženci se naučijo virtualno segmentacijo omrežij VLAN, usmerjanje med njimi ter spoznajo osnovne varnostne nastavitve stikala. Spoznajo koncepte brezžičnih omrežij WLAN ter njihove nastavitve. Naučimo se osnovnih principov usmerjanja ter nastavitev statičnih in privzetih poti v IP omrežjih. Znajo zaščititi LAN omrežje podjetja.

Cisco networking academy

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.