Varnost v omrežjih IP

Ustrezni varnostni mehanizmi in politike so predpogoj za povezovanje informacijskih sistemov preko zasebnih ali javnih IP omrežij, izvedbo poslovnih transakcij v internetnih omrežjih ter ohranjanje integritete in zasebnosti pri uporabi storitev. V okviru tečaja boste podrobneje spoznali najpogostejše postopke in mehanizme kriptiranja podatkov, obravnavani bodo mehanizmi in postopki za uveljavitev varnosti komunikacijskih storitev, naprav ter sistemov. Praktični del tečaja obsega primer uporabe in demonstracijo delovanja protokola IPSec ter koncepta PKI.

Vsebina

 • Varnostne storitve: avtentikacija, celovitost, zasebnost, nadzor dostopa, časovni žigi
 • Kriptografski mehanizmi: simetrični, asimetrični, hibridni, zgoščevalne funkcije, elektronski podpis, digitalni certifikati
 • Varnostni protokoli: IPSec, SSL, TLS, SSH, PGP
 • Varnostne naprave in mehanizmi: Ethernet stikala, usmerjevalniki, požarni zid, NAT/PAT, aplikacijski prehodi, proxy strežniki, sistemi IDS/IDP, koncept DMZ
 • Varnost v WLAN: Enkripcija WEP, WPA/WPA2, avtentikacija OPN, PSK, 802.1x
 • Varnost operacijskih sistemov in aplikacij
 • Nastavitev parametrov IPSec
 • Nastavitev parametrov PKI na strežniku

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali varnostne storitve v omrežjih IP
 • poznali varnostne protokole v omrežjih IP
 • poznali funkcije in delovanje varnostnih naprav in mehanizmov
 • razumeli kako se upravlja z varnostjo v WLAN
 • poznali varnostne storitve operacijskih sistemov in aplikacij
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prijave niso možne
Trajanje:2 dni
Predavatelji:Jaka Cijan, Dušan Mulac
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:645+DDV
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.