Varnost v omrežjih IP

Ustrezni varnostni mehanizmi in politike so predpogoj za povezovanje informacijskih sistemov preko zasebnih ali javnih IP omrežij, izvedbo poslovnih transakcij v internetnih omrežjih ter ohranjanje integritete in zasebnosti pri uporabi storitev. V okviru tečaja boste podrobneje spoznali najpogostejše postopke in mehanizme kriptiranja podatkov, obravnavani bodo mehanizmi in postopki za uveljavitev varnosti komunikacijskih storitev, naprav ter sistemov. Praktični del tečaja obsega primer uporabe in demonstracijo delovanja protokola IPSec ter koncepta PKI.

Vsebina

 • Varnostne storitve: avtentikacija, celovitost, zasebnost, nadzor dostopa, časovni žigi
 • Kriptografski mehanizmi: simetrični, asimetrični, hibridni, zgoščevalne funkcije, elektronski podpis, digitalni certifikati
 • Varnostni protokoli: IPSec, SSL, TLS, SSH, PGP
 • Varnostne naprave in mehanizmi: Ethernet stikala, usmerjevalniki, požarni zid, NAT/PAT, aplikacijski prehodi, proxy strežniki, sistemi IDS/IDP, koncept DMZ
 • Varnost v WLAN: Enkripcija WEP, WPA/WPA2, avtentikacija OPN, PSK, 802.1x
 • Varnost operacijskih sistemov in aplikacij
 • Nastavitev parametrov IPSec
 • Nastavitev parametrov PKI na strežniku

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali varnostne storitve v omrežjih IP
 • poznali varnostne protokole v omrežjih IP
 • poznali funkcije in delovanje varnostnih naprav in mehanizmov
 • razumeli kako se upravlja z varnostjo v WLAN
 • poznali varnostne storitve operacijskih sistemov in aplikacij
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 25. September 2019, 08:30
Trajanje:2 dni
Predavatelji:Jaka Cijan, Dušan Mulac
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:645+DDV
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo, možnost parkiranja ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.