Varnost v omrežjih WiFi

Varnost v omrežjih WiFi.

Vsebina

 • Omrežna varnost
 • Problematika brezžičnih omrežij
 • Zagotavljanje varnosti na fizičnem sloju Wi-Fi
 • Zagotavljanje varnosti na povezavnem sloju Wi-Fi
 • Zagotavljanje varnosti v omrežjih IP
 • Najpogostejše varnostne pomanjklivosti omrežij Wi-Fi
 • Zagotavljanje varnosti v poslovnih omrežjih

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali ključne varnostne zahteve in probleme radijskih komunikacij
 • poznali vse načine zagotavljanja varnosti v omrežjih Wi-Fi
 • poznali zagotavljanje varnosti v poslovnih omrežjih Wi-Fi
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Torek, 28. November 2017, 08:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Luka Mali
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:410+DDV
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
PLAČILO
Po prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede usposabljanja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja.

Prijava na e-novice