IoT infrastrukture v oblaku - napredno

Napredna, izrazito praktično naravnana delavnica, kjer se boste v treh dneh spoznali s ključnimi tehnologijami, ki jih sodobna IoT rešitev zajema, s poudarkom na visoki razpoložljivosti in tehnologijah, ki omogočajo večje obremenitve.

Vsebina

 • Uvod v IoT on Scale
  • RPi3 uvodno spoznavanje, senzorska komunikacija
  • MQTT (protokol, client and broker)
  • Amazon Web Services
  • MQTT v oblaku, Messaging v oblaku - zakaj pravzaprav?
 • Kafka oz. RabbitMQ
  • Docker - uvodno spoznavanje, osnovna uporaba, uporaba pri nasih service-ih
 • MQTT-to-Kafka
  • Time series database - InfluxDB/Grafana setup
  • Service Kafka-to-InfluxDB oz. Elasticsearch (Web, Services, Storage, Time Series Databases ...)
  • Storage

Ciljna skupina

 • vsi, ki jih zanimajo trendi v IoT
 • vsi, ki so odprti za novosti
 • vsi, ki jih zanima postavitev sodobne IoT rešitve v oblaku s fokusom na distribuciji in visoki razpoložljivosti
 • posamezniki z osnovnim znanjem programiranja

Cilji

 • pridobiti celovit vpogled v primer sodobne postavitve compleksne rešitve v oblaku
 • spoznati dobre in slabe lastnosti programskih jezikov (Python, Elixir/Erlang in Golang)
 • spoznati osnovne pristope postavljanje resitve v oblaku
 • spoznati pasti, ki jih oblak prinasa
 • spoznati osnove messaginga in njegovo uporabo
 • spoznati osnove MQTT protokola, kot enega najbolj popularnih v IoT segmentu
 • spoznati osnove TimeSeries database-ov - InfluxDB
 • spoznati osnove Grafane - orodja za prikazovanje grafov
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Ponedeljek, 12. November 2018, 08:30
Konec:Sreda, 14. November 2018, 15:30
Trajanje:3 dni
Predavatelji:Tomaž Bračič
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Prijava na e-novice


Strinjam se z pogoji uporabe podatkov.