Razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum

Na usposabljanju za razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum se udeleženci seznanijo s ključnimi vidiki delovanja, arhitekturo in elementi decentraliziranih aplikacij (DApp), to je z aplikacijami za blokovno verigo Ethereum v končnih napravah in uporabniških vmesnikih ter s pametnimi pogodbami (smart contract). Praktični del vključuje izdelavo enostavne pametne pogodbe za delo z žetoni (token) ter njeno umestitev in zagon v omrežju Ethereum in izdelavo enostavnega spletnega vmesnika ali nodejs aplikacije za dostop do funkcij pametne pogodbe ter blokovne verige Ethereum.

Vsebina

 • Decentralizirane aplikacije (DApps)
  • Tehnologije porazdeljenih glavnih knjig (DLT) in Ethereum
  • Elementi decentraliziranih aplikacij, on-chain logika ter spletne in IoT aplikacije za Ethereum
  • Življenjski cikel Ethereum transakcije
 • Zasnova, razvoj in postavitev pametne pogodbe (smart contract) s programskim jezikom Solidity v okolju Ethereum
  • Programski jezik Solidity: osnove in orodja
  • Žeton ERC20
 • Zasnova, razvoj in uporaba spletne ali IoT aplikacije za Ethereum
  • Knjižnica Web3.js, raba v spletnih aplikacijah in aplikacijah IoT

Ciljna skupina

 • Načrtovalci in razvijalci spletnih aplikacij
 • Razvijalci programske opreme


Priporočamo

 • Poznavanje osnovnih principov delovanja blokovnih verig.
 • (Vsaj) osnovno znanje programiranja v JavaScript in spletnega programiranja. Dobrodošlo tudi poznavanje NodeJS.

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali principe delovanja decentraliziranih aplikacij na protokolu Ethereum
 • poznali postopke, orodja in omejitve pri  razvoj v programskem jeziku Solidity
 • razumeli koncept žetonov, ki temeljijo na blokovni verigi Ethereum
 • znali zasnovati, izdelati in uporabiti enostavno pametno pogodbo v programskem jeziku Solidity
 • znali zasnovati in izdelati programsko kodo v jeziku JavaScript, za delo v spletnih ali NodeJS aplikacijah, ki uporabljajo blokovno verigo Ethereum
 • znali namestiti izdelane pametne pogodbe in spletne ali NodeJS aplikacije za uporabo v omrežju in preveriti njihovo delovanje v Ethereumu
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:2 dni
Predavatelji:Matevž Pustišek
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:1100+ddv
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.