IoT Fundamentals: Povezovanje stvari

Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT). Udeleženci se spoznajo z mikrokrmilnikom Arduino, povezovanjem senzorjev, brezžičnimi tehnologijami in komunikacijskimi vodili. V nadaljevanju spoznajo platformo Raspberry Pi, operacijski sistem Raspbian, programski jezik Python, delovanje spletnih strežnikov in IoT oblačne storitve. Tečaj se zaključi z izdelavo lastnega izdelka in certifikacijo Cisco IoT Fundamentals: Connecting Things.

Vsebina

1. Uvod v IoT in Arduino: osnovno spoznavanje

2. Arduino: Upravljanje zunanjih naprav

3. Arduino: Senzorska komunikacija

4. Arduino: Arduino: Napredna poglavja

5. Arduino: Povezava z internetom in oblačne storitve

6. Arduino: Brezžične komunikacije

7. Raspberry Pi: Uvodno spoznavanje

8. Raspberry Pi: Postavitev spletnega strežnika

9. Raspberry Pi: Shranjevanje in prikaz podatkov

10. Uporaba Cisco Packet Tracer v IoT

11. Varnost v IoT: 1.del

12. Varnost v IoT: 1.del

13. MakerLab: Osnove 3D dizajna in izdelava električnega vezja

14. Izdelava lastne IoT rešitve

15. Certifikacija in predstavitev izdelkov

Cilji

Po usposabljanju boste:

  • znali samostojno izdelati IoT rešitev na mikrokrmilniku Arduino
  • znali uporabljati in zavarovati Raspberry Pi
  • spoznali različne oblačne IoT storitve
  • poznali osnove varnosti v IoT
  • poznali tehnike hitrega prototipiranja
  • imeli izkušnjo izdelave prototipa lastne rešitve iz področja interneta stvari

 

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje IoT
  • vsi, ki želijo razviti kariero na področju IoT

 

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Torek, 23. Oktober 2018, 16:15
Trajanje:15 tednov
Predavatelji:Leon Štefanič Južnič in mentorji MakerLab Ljubljana
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Delavnica bo potekala 1-2 krat tedensko med 16:15 in 20:15. Točen urnik je objavljen spodaj.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

OPREMA
Cena tečaja vključuje uporabo opreme (vsak udeleženec dela na svoji opremi). Po koncu tečaja oprema ostane v lasti LTFE ICT academy.

TERMINSKI PLAN:
23.10.2018 (torek) Teden 1: Uvod v IoT in Arduino: Osnovno spoznavanje
30.10.2018 (torek) Teden 2: Arduino: Upravljanje zunanjih naprav
6.11.2018 (torek) Teden 3: Arduino: Senzorska komunikacija
7.11.2018 (sreda) Teden 4: Arduino: Napredna poglavja
20.11.2018 (torek) Teden 5: Arduino: Povezava z internetom in oblačne storitve
21.11.2018 (sreda) Teden 6: Arduino: Brezžične komunikacije
27.11.2018 (torek) Teden 7: Raspberry Pi: Uvodno spoznavanje
4.12.2018 (torek) Teden 8: Raspberry Pi: Postavitev spletnega strežnika
5.12.2018 (sreda) Teden 9: Raspberry Pi: Shranjevanje in prikaz podatkov
11.12.2018 (torek) Teden 10: Varnost v IoT: 1.del
12.12.2018 (sreda) Teden 11: Varnost v IoT: 2.del
18.12.2018 (torek) Teden 12: MakerLab: Osnove 3D dizajna in izdelava električnega vezja
8.1.2019 (torek) Teden 13: Reshaping the story of your career
15.1.2019 (torek) Teden 14: Izdelava lastne IoT rešitve
22.1.2019 (torek) Teden 15: Certifikacija in predstavitev izdelkov

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.