IoT Fundamentals: Connecting Things

Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT). Udeleženci se spoznajo z mikrokrmilnikom Arduino, ožičenjem senzorjev in komunikacijskimi vodili ter programiranjem aplikacijskih vmesnikov. V nadaljevanju spoznajo platformo Raspberry Pi, operacijski sistem Raspbian, programski jezik Python, 3D tiskanje, delovanje spletnih strežnikov in Cisco Packet Tracer. Tečaj se zaključi z izdelavo lastnega izdelka in certifikacijo Cisco IoT Fundamentals: Connecting Things.

Vsebina

1. Uvod v IoT in Arduino: osnovno spoznavanje

2. Arduino: Upravljanje zunanjih naprav

3. Arduino: Senzorska komunikacija

4. Arduino: Povezava z internetom (IoT platforme)

5. Arduino: Brezžične komunikacije

6. Osnove načrtovanja elektronskih vezij (CAD), in cinjenja komponent

7. Raspberry Pi: Uvodno spoznavanje

8. Raspberry Pi: Postavitev spletnega strežnika

9. Raspberry Pi: Povezava z Arduinom in obdelava podatkov

10. Uporaba Cisco Packet Tracer v IoT

11. Varnost v IoT

12. Postopek izdelave IoT rešitve

13. Osnove 3D dizajna in tiska

14. Izdelava lastnega IoT izdelka

15. Zaključek tečaja in certifikacija

Cilji

Po usposabljanju boste:

  • znali delati z Arduino in RaspberryPi
  • poznali osnove načrtovanja elektronskih vezij
  • znali uporabljati 3D tiskalnik
  • poznali tehnike hitrega prototipiranja
  • znali preveriti/testirati svoje ideje v simulatorju Packet tracer
  • imeli izkušnjo izdelave prototipa lastne rešitve iz področja interneta stvari

 

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje IoT
  • vsi, ki želijo razviti kariero na področju IoT

 

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Torek, 16. Oktober 2018, 16:15
Konec:Torek, 16. Oktober 2018, 20:15
Trajanje:15 tednov
Predavatelji:Leon Štefanič Južnič in mentorji MakerLab Ljubljana
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Delavnica bo potekala enkrat tedensko med 16:15 in 20:15.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

OPREMA
Cena tečaja vključuje uporabo opreme (vsak udeleženec dela na svoji opremi). Po koncu tečaja oprema ostane v lasti LTFE ICT academy.

Prijava na e-novice


Strinjam se z pogoji uporabe podatkov.