IoT Fundamentals: Arduino in povezovanje stvari

Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT). Udeleženci se spoznajo z mikrokrmilnikom Arduino, povezovanjem senzorjev, brezžičnimi tehnologijami, komunikacijskimi vodili in IoT oblačnimi storitvami. Tečaj se zaključi z izdelavo in predstavitvijo lastnega izdelka.

Vsebina

1. Uvod v IoT in programski jezik C

2. Arduino: Osnovno spoznavanje

3. Arduino: Upravljanje zunanjih naprav

4. Arduino: Senzorska komunikacija

5. Arduino: Povezava z internetom in oblačne storitve

6. Arduino: Brezžična komunikacija

7. Izdelava lastne IoT rešitve

8. Certifikacija in predstavitev izdelkov

Cilji

Po usposabljanju boste:

  • znali samostojno izdelati IoT rešitev na mikrokrmilniku Arduino
  • spoznali različne oblačne IoT storitve
  • imeli izkušnjo izdelave prototipa lastne rešitve iz področja interneta stvari

 

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje IoT
  • vsi, ki želijo razviti lastni IoT izdelek
  • vsi, ki so odprti za novosti

 

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Torek, 14. Januar 2020, 16:15
Trajanje:8 tednov
Predavatelji:Leon Štefanič Južnič, Gregor Balkovec, Gjorgji Jovanov in ekipa MakerLab Ljubljana
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj poteka v popoldanskem času med 16:15 in 20:15.

TOČNI TERMINI:
19.2.
26.2.
27.2. (sreda)
5.3.
12.3.
13.3. (sreda)
26.3.
2.4. (certifikacija in predstavitev izdelkov)


PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

OPREMA
Cena tečaja vključuje uporabo opreme (vsak udeleženec dela na svoji opremi). Po koncu tečaja oprema ostane v lasti LTFE ICT academy.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.