Digitalizacija: Open innovation & Design thinking

Vsebina predstavi pristop ustvarjalnega razmišljanja in odprtega inoviranja in vključuje praktične delavnice na realnih izzivih.

Vsebina

 • Poslovni model inoviranja, primeri dobre prakse
 • Izzivi, primerni za reševanje s pristopom ustvarjalnega razmišljanja
 • Orodja za vizualizacijo
 • Inoviranje
 • Orodje za pripovedovanje, Kaj navdušuje in kaj deluje?
 • Strateške priložnosti
 • Prednosti odprtega inoviranja
 • Zakaj in kako se velika podjetja dopolnjujejo pri odprtem inoviranju
 • Priprava podjetja za odprto inoviranje, priprava ljudi za odprto inoviranje
 • Zagon odprtega inoviranja, kaj gre lahko narobe?
 • Tržnica inovacij, IPR pri odprtem inoviranju

Ciljna skupina

 • zaposleni na področju produktnega vodenja
 • zaposleni na področju projektnega vodenja
 • zaposleni na področju raziskave in razvoj
 • zaposleni na področju marketinga
 • zaposleni na področju skrbi za uporabnike
 • zaposleni na področju prodaje

Cilji

 • spoznati pristop in prednosti odprtega inoviranja
 • naučiti se uporabljati odprto inoviranje v svoji organizaciji
 • spoznati ustvarjalno razmišljanje, kot učinkovit pristop k reševanju problemov
 • spoznati model in orodja za uporabo pristopa ustvarjalnega razmišljanja pri reševanju problemov
 • znati naučiti se uporabljati ustvarjalno razmišljanje pri reševanje problemov v svoji organizaciji

 

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Četrtek, 27. September 2018, 08:30
Konec:Četrtek, 27. September 2018, 15:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Emilija Stojmenova Duh, Tanja Simonič Korošak
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:470+ddv
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
PRIMERI ODPOVEDI
Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev.
Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO
Po prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede usposabljanja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.