Tehnološki trendi 4.5G in 5G

Spoznajte trende v celičnih in mobilnih sistemih s poudarkom na 5G omrežjih ter tehnologijah, ki jih novi standardi predpisujejo

Vsebina

 • Pregled mobilne komunikacije, modulacije, sodostopovni načini in antenski sistemi
 • Novosti na področju modulacij
 • Novosti na področju sodostopa
 • Novosti na področju antenskih sistemov MIMO
 • Frekvenčno razporejanje in združevanje nosilcev
 • LTE Broadcasting
 • LTE v nelicenčnem spektru
 • Trendi v radijskem planiranju
 • Verifikacija omrežij in terenske meritve
 • Trendi v samo-organizacijskih omrežjih
 • Zahteve za 5G omrežja in ekonomski pogledi
 • Trendi v omrežni opremi in terminalih
 • M2M aplikacije, kot vodilo za razvoj 5G omrežij
 • Futuristične tehnološke ideje za 5G and beyond

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci
 • Zaposleni na področju skrbi za uporabnke

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • seznanjeni z zahtevami po mobilnih omrežjih 4. generacije
 • poznali arhitekturo sistema LTE/SAE
 • poznali zahteve za radijski vmesnik LTE
 • poznali varnostne zahteve in rešitve v omrežjih LTE
 • poznali mobilne zahteve in rešitve v omrežjih LTE
 • imeli pregledno znanje o ostalih naprednih zahtevah in rešitvah v omrežjih LTE
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Torek, 12. November 2019, 08:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Luka Mali
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:470+DDV
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo, možnost parkiranja ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.