CCNA 3 – Razširljiva omrežja

Predstavljena je arhitektura, komponente in delovanje usmerjevalnikov in stikal v velikih in kompleksnih omrežjih. Udeleženci se naučijo nastaviti napredne funkcionalnosti na usmerjevalnikih in stikalih ter so sposobni konfigurirati in odpravljati napake v IPv4 in IPv6 omrežjih. Udeleženci pridobijo tudi znanja za implementacijo DHCP in DNS v omrežja.

Vsebina

 • Osnove strojne opreme omrežnih usmerjevalnikov in stikal
 • Napredne tehnologije protokola DHCP
 • Delovanje protokola STP za preprečevanje zank v LAN omrežjih
 • Spoznavanje in konfiguracija agregacijskih povezav
 • Lociranje in odprava napak v omrežjih
 • Implementacija naprednega usmerjevalnega protokola EIGRP za IPv4 in IPv6
 • Konfiguriranje naprednih mehanizmov OSPF protokola
 • Rokovanje z IOS sistemskimi datotekami in licencami

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • znali ukrepati pri reševanju in odpravljanju pogostejših napak, ki se pojavljajo v omrežju
 • samostojno nastavljali parametre na stikalih, tudi preko oddaljenega dostopa
 • znali nastaviti, testirati in vzdrževati VLAN
 • znali nastaviti in odpraviti težave pri delovanju DHCP v IPv4 in IPv6 omrežjih
 • razumeli delovanje in koristi STP protokola za preprečevanje zank v omrežju
 • znali nastaviti in odpraviti težave pri delovanju protokola STP
 • razumeli delovanje in prednosti agregacije povezav
 • znali nastaviti in odpraviti težave v kompleksnih omrežjih za IPv4 in IPv6
 • znali nastaviti napredne mehanizme OSPF in EIGRP usmerjevalnih protokolov

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • Vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 27. Februar 2019, 16:15
Trajanje:7-10 tednov
Predavatelji:Ivanka Brajović, Jaka Cijan, Jan Turk, Dušan Kozic, Žan Črnivec
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Tečaj vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, dostop do multimedijskega gradiva ter simulatorja omrežij.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.