CCNA 4 – Povezovanje omrežij

Modul obravnava WAN tehnologije in omrežne storitve, ki jih zahtevajo konvergenčne aplikacije v kompleksnih omrežjih. Udeleženci se naučijo razumeti merila za izbor omrežnih naprav in WAN tehnologij glede na zahteve omrežij. Praktično se naučijo nastaviti in odpraviti težave v zvezi z omrežnimi napravami in data link protokoli ter implementirati IPSec in VPN v kompleksnem omrežju.

Vsebina:

 • Osnove hierarhičnega omrežnega načrtovanja
 • Principi prostranih WAN omrežij
 • Konfiguracija serijskih omrežnih povezav PPP in Frame Relay
 • Testiranje in odprava napak na serijskih omrežnih povezavah
 • Razumevanje širokopasovnega dostopa in xDSL tehnologij
 • Principi tuneliranja IPsec virtualnih povezav VPN
 • Nadzorovanje omrežij z zapisi Syslog in opracijami SNMP
 • Nadzor in odprava napak
 • Arhitekture omrežij in osnove virtualizacije

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali tehnologije v prostranih omrežjih WAN
 • znali nastaviti osnovne parametre serijske povezave
 • znali nastaviti in vzdrževati PPP povezavo in Frame Relay
 • poznali širokodostopne internet tehnologije in principe xDSL
 • razumeli delovanje in koristi navidezna zasebna omrežja VPN
 • znali nastaviti in odpraviti težave IPSec tuneliranja
 • znali spremljati težave in ukrepati z uporabo Syslog in SNMP
 • znali samostojno postaviti arhitekturo različnih omrežij
 • znali nadzorovati omrežje in primerno ukrepati v primeru težav

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • Vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 08. Maj 2019, 16:15
Trajanje:7 tednov
Predavatelji:Ivanka Brajović, Jaka Cijan, Dušan Kozic, Jan Turk, Žan Črnivec
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Tečaj vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, dostop do multimedijskega gradiva ter simulatorja omrežij.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.