CCNA 1 – Osnove omrežij

Modul predstavi arhitekturo, zgradbo, funkcije, komponente in modele interneta in računalniških omrežij. Udeleženci se spoznajo z načeli IP naslavljanja in osnovnimi Ethernet koncepti. Ob koncu tečaja bodo udeleženci sposobni nastaviti preprosta LAN omrežja, izvesti osnovne konfiguracije usmerjevalnikov in stikal ter implementirati IP naslovne sheme.

Vsebina:

 • Osnovni pojmi in koncepti računalniških omrežij
 • Namen protokolov in standardov v omrežjih
 • Protokolni skladi (OSI in TCP/IP) in funkcionalnost posameznih slojev
 • Ethernet protokol ter MAC naslavljanje
 • Transportna protokola TCP in UDP
 • Protokol IP ter storitve na omrežnem sloju
 • Rokovanje s protokoloma IPv4 in IPv6
 • Načrtovanje, izračun in nastavljanje podmrežnih mask in naslovov IP
 • Aplikativni protokoli in storitve
 • Spozanvanje operacijskega sistema IOS ter osnovnih CLI ukazov
 • Načrtovanje osnovnih omrežij z upoštevanjem vidika varnosti

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • imeli osnovno znanje o delovanju IP omrežij
 • poznali delovanje omrežnih in transportnih protokolov in storitev
 • poznali principe naslavljanja in usmerjanja v omrežjih IP
 • znali izračunati in implementirati naslovni prostor v IPv4
 • poznali funkcionalnosti IPv4 in IPv6
 • znali samostojno načrtovati in povezati osnovno omrežje
 • znali samostojno nastaviti osnovno konfiguracijo usmerjevalnika

Ciljna skupina:

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • Vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 13. November 2019, 16:15
Trajanje:9 tednov
Predavatelji:Ivanka Brajović, Jaka Cijan, Jan Turk, Aljaž Martinčič, Peter A. Bizjak, Maj Vilfan
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Če se želite prijaviti na vse 4 module in tako uveljaviti dodaten popust, v polje za "Koda za popust" vpišite "4 moduli v enem letu".
*20% popust velja le ob predplačilu in udeležbi pri vseh modulih v enem koledarskem letu (v 12. mesecih).

POMEMBNO OBVESTILO: Kurikulum CCNA se posodablja. Nov programu bo na voljo predvidoma od novembra 2019 naprej. Datum še ni znan, zato točnega termina začetka tečaja CCNA 1 trenutno še ne moremo napovedati. Objavili smo zgolj okviren termin začetka (13.11.2019), da se lahko prijavite na tečaj. Takoj, ko bo znano, kdaj lahko začnemo učiti po posodobljenem programu, vas bomo obvestili po e-pošti.

PREDVIDEN POTEK TEČAJA: CCNA 2 (januar/februar 2020), CCNA 3 (maj/junij 2020) in CCNA 4 (september 2020).

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: En teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. Odjavo pošljete na naslov training@ltfe.org. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.