CCNP ENCOR (350-401)

(350-401 ENCOR) se osredotoča na poznavanje omrežne infrastrukture v srednje velikih in večjih podjetjih (IPv4 in IPv6), virtualizacijo, razpoložljivost storitev, varnost in avtomatizacijo.

Vsebina

 • Dual-stack (IPv4 in IPv6) omrežna arhitektura
 • Virtualizacija
 • Infrastruktura
 • Zagotavljanje razpoložljivosti omrežja
 • Varnost
 • Avtomatizacija

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • Poznali usmerjevalne protokole EIGRP, OSPF, BGP
 • Znali nastaviti in optimizirati delovanje stikal (VLAN, Spanning-Tree) ter zagotoviti redundanco
 • Znali implementirati multicast in kvaliteto storitev (QoS) v omrežju
 • Znali implementirati brezžična (WLAN) omrežja
 • Sposobni celovito zaščititi lokalna omrežja
 • Sposobni načrtovati vpeljavo naprednih storitev v omrežno infrastrukturo

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci
 • Vsi ki razvijajo kariero na področju IKT
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Ponedeljek, 12. September 2022, 16:15
Trajanje:14 tednov
Predavatelji: Maks Šuštar, Dušan Kozic
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, gradivo.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Predvidoma en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.