CCNA Security

Program obravnava področje varnostnih tehnologij, od razvoja varnostne infrastrukture do prepoznave varnostnih groženj v omrežjih ter njihovega zmanjševanja. Skozi reševanje realnih problemov omogoča pridobivanje dragocenih praktičnih izkušenj.

Vsebina

 • Osnovni koncepti varnostnih groženj v današnjih omrežnih infrastrukturah
 • Implementacija upravljanja in poročanja o omrežni varnosti
 • Koncept avtorizacije, avtentikacije in zaračunavanja (AAA)
 • Zmanjševanje groženj z uporabo ACL
 • Zagotavljanje varnosti lokalnih omrežij
 • Kriptografija
 • Zmanjševanje osnovnih Layer 2 napadov
 • Implementacija požarnega zidu Cisco IOS z uporabo orodja SDM
 • Implementacija Cisco IOS IPS z uporabo orodja SDM
 • Implementacija site-to-site VPN na usmerjevalnikih Cisco z uporabo orodja SDM
 • Praktične vaje iz vseh obravnavnih področij in reševanje študijskih primerov

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • strokovno usposobljeni za namestitev, upravljanje in nadzor omrežnih naprav z namenom zagotavljanja integritete, zaupnosti ter razpoložljivosti podatkov in naprav
 • poznali in razumeli varnostne grožnje v sodobnih omrežnih infrastrukturah
 • znali zavarovati dostop do omrežne opreme
 • znali implementirati AAA na usmerjevalnikih
 • sposobni zmanjšati grožnje z uporabo ACL
 • sposobni zmanjšati napade na podatkovnem sloju
 • znali uporabljati orodje SDM ter implementirati požarni zid in site-to-site VPN
 • poznali načine implementacije, upravljanja in poročanja o omrežni varnosti

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:11-13 tednov
Predavatelji:Dušan Kozic, Jaka Cijan, Tine Stegel, Uroš Bajželj
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj bo potekal 1x tedensko, v popoldanskem času.
Tečaj vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, gradivo.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.