CCNA Security

Program obravnava področje varnostnih tehnologij, od razvoja varnostne infrastrukture do prepoznave varnostnih groženj v omrežjih ter njihovega zmanjševanja. Skozi reševanje realnih problemov omogoča pridobivanje dragocenih praktičnih izkušenj.

Vsebina

 • Osnovni koncepti varnostnih groženj v današnjih omrežnih infrastrukturah
 • Implementacija upravljanja in poročanja o omrežni varnosti
 • Koncept avtorizacije, avtentikacije in zaračunavanja (AAA)
 • Zmanjševanje groženj z uporabo ACL
 • Zagotavljanje varnosti lokalnih omrežij
 • Kriptografija
 • Zmanjševanje osnovnih Layer 2 napadov
 • Implementacija požarnega zidu Cisco IOS z uporabo orodja SDM
 • Implementacija Cisco IOS IPS z uporabo orodja SDM
 • Implementacija site-to-site VPN na usmerjevalnikih Cisco z uporabo orodja SDM
 • Praktične vaje iz vseh obravnavnih področij in reševanje študijskih primerov

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • strokovno usposobljeni za namestitev, upravljanje in nadzor omrežnih naprav z namenom zagotavljanja integritete, zaupnosti ter razpoložljivosti podatkov in naprav
 • poznali in razumeli varnostne grožnje v sodobnih omrežnih infrastrukturah
 • znali zavarovati dostop do omrežne opreme
 • znali implementirati AAA na usmerjevalnikih
 • sposobni zmanjšati grožnje z uporabo ACL
 • sposobni zmanjšati napade na podatkovnem sloju
 • znali uporabljati orodje SDM ter implementirati požarni zid in site-to-site VPN
 • poznali načine implementacije, upravljanja in poročanja o omrežni varnosti

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:11-13 tednov
Predavatelji:Dušan Kozic, Jaka Cijan, Tine Stegel, Uroš Bajželj
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.