Kibernetska varnost

Varnost v komunikacijskih omrežjih je bila in vedno bo aktualen izziv za vsako podjetje, majhno ali veliko organizacijo. Skrbniki teh omrežij se zavedajo mnogih nevarnosti, ki jih vdor v omrežje lahko povzroči organizaciji. Nadgrajevanje varnostnih mehanizmov v internetu je nujno potrebno, hkrati pa se dober skrbnik omrežja zaveda , da je za preprečevanje napadov premalo, če imamo požarni zid in pravo programsko opremo. Če želimo imeti varno omrežje, moramo poznati šibke točke našega sistema in predvsem razumeti razsežnosti kibernetskega kriminala. Le tako smo lahko uspešni pri zagotavljanju varnosti naše organizacije. Na tečaju Kibernetska varnost udeleženci dobijo vpogled v ozadje številnih varnostnih problemov ter se naučijo ravnati z varnostnimi mehanizmi in preventivno ukrepati ob identifikaciji šibkih točk omrežja.

Vsebina

 • Kibernetska varnost, kibernetski kriminal in kibernetsko vojskovanje
 • Kibernetsko orodje in orožje Linux Kali
 • Grožnje in ranljivosti kibernetskih sistemov
 • Kibernetska obramba
 • Varnost sistemov in omrežij
 • Varnostno testiranje in dobre prakse
 • Ukrepanje ob incidentu in odzivni proces

Ciljna skupina

 • IKT in varnostni inženirji
 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Zaposleni na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Priporočeno je minimalno/osnovno predznanje glede IP sistemov in omrežij.

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali problematiko kibernetske varnosti
 • poznali, kaj so tarče kibernetskih napadov in kdo so napadalci
 • znali uporabljati kibernetsko orodje in orožje Linux Kali
 • razumeli grožnje in ranljivosti kibernetskih sistemov L0 – L8
 • poznali varnostne naprave
 • naučili se kibernetske obrambe, zaščite in dobrih praks
 • znali narediti test ranljivosti vašega omrežja in končne naprave
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 02. Oktober 2019, 08:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Jaka Cijan
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:470+DDV
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo, možnost parkiranja ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI
Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO
Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.