Kibernetska varnost

Varnost v komunikacijskih omrežjih je bila in vedno bo aktualen izziv za vsako podjetje, majhno ali veliko organizacijo. Skrbniki teh omrežij se zavedajo mnogih nevarnosti, ki jih vdor v omrežje lahko povzroči organizaciji. Nadgrajevanje varnostnih mehanizmov v internetu je nujno potrebno, hkrati pa se dober skrbnik omrežja zaveda , da je za preprečevanje napadov premalo, če imamo požarni zid in pravo programsko opremo. Če želimo imeti varno omrežje, moramo poznati šibke točke našega sistema in predvsem razumeti razsežnosti kibernetskega kriminala. Le tako smo lahko uspešni pri zagotavljanju varnosti naše organizacije. Na tečaju Kibernetska varnost udeleženci dobijo vpogled v ozadje številnih varnostnih problemov ter se naučijo ravnati z varnostnimi mehanizmi in preventivno ukrepati ob identifikaciji šibkih točk omrežja.

Vsebina

 • Kibernetska varnost
 • Napadi, škodljiva koda in nepooblaščeni dostop
 • Kibernetski kriminal in kibernetsko vojskovanje
 • Socialni inženiring
 • Ranljivosti in varnost Web strežnikov
 • Varnost sistemov in omrežij
 • Varnostno testiranje

Ciljna skupina

 • IKT in varnostni inženirji
 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali problematiko kibernetske varnosti
 • poznali primere vdorov in napadov
 • razumeli tipe škodljive kode in delovanje "hacking" orodij
 • razumeli kriminaliteto in vojskovanje v kibernetiki
 • razumeli socialni inženiring
 • znali ustrezno zaščititi Web strežnik
 • poznali varnostne naprave in mehanizme v omrežjih
 • znali narediti test ranljivosti vašega strežnika ali osebnega računalnika
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 06. Junij 2018, 08:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Jaka Cijan, Roman Kotnik
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:470+ddv
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
PRIMERI ODPOVEDI
Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev.
Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO
Po prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede usposabljanja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja.

Prijava na e-novice


Strinjam se z pogoji uporabe podatkov.