Dogodek
09/23/2018 11:03

Osnove sistema IPv6
Tečaj na pregleden način podaja osnovna znanja, potrebna za razumevanje delovanja IPv6 z namenom uporabe protokola in njegovih storitev ter načrtovanja omrežja z IPv6.
Številka:11/1
Status:Prosta mesta
Začetek:10/02/2018 08:30
Konec:10/02/2018 03:30
Predavatelji:Luka Koršič, Dušan Mulac
Trajanje:1 dan
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:12
Prijave:0
Mest za prijavo:12
Cena:€ 430 + DDV

Tečaj na pregleden način podaja osnovna znanja, potrebna za razumevanje delovanja IPv6 z namenom uporabe protokola in njegovih storitev ter načrtovanja omrežja z IPv6. Predstavljene so novosti v primerjavi z IPv4, delovanje IPv6 in podpornih mehanizmov (ICMPv6, DHCPv6, DNS), glavne storitve ter načini migracije iz IPv4 v IPv6. V okviru praktičnega dela je prikazana implementacija ter nastavitev in delovanje IPv6 glede na različne operacijske sisteme (npr. Windows, Linux, Cisco IOS).

Vsebina

 • Protokol IPv4 in tehnologija Ethernet
 • Razlogi za prehod iz IPv4 v IPv6
 • Trenutno stanje na področju IPv6
 • IPv6 standardizacija
 • Ključne novosti protokola IPv6
 • Naslavljanje v IPv6
 • Osnove protokolov in mehanizmov IPv6
  • ICMPv6
  • DHCPv6
  • DNS
 • Vpliv IPv6 na ostale sloje TCP/IP
 • Vaja: Pregled in nastavitev parametrov IPv6 na Windows OS, Linux OS, Mac OS

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski inženirji
 • Razvojni inženirji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Produktni vodje
 • Strokovnjaki v službah za tehnično podporo
 • Strokovnjaki na področju tehnične prodaje in produktnega marketinga

 

Cilji:

 • spoznati arhitekturo, osnovne koncepte in storitve omrežij IPv6
 • spoznati razloge za prehod iz IPv4 na IPv6
 • usposobiti se za nastavitev IPv6 parametrov na terminalni opremi