Dogodek
07/08/2020 04:28

CCNA 1: Osnove omrežij
Modul predstavi arhitekturo, zgradbo, funkcije, komponente in modele interneta in računalniških omrežij. Udeleženci se spoznajo z načeli IPv4 in IPv6 naslavljanja in osnovnimi Ethernet koncepti. Ob koncu tečaja bodo udeleženci sposobni nastaviti preprosta LAN omrežja, izvesti osnovne konfiguracije usmerjevalnikov in stikal ter implementirati IP naslovne sheme.
Številka:29/15
Status:Že prijavljeni
Začetek:10/21/2020 04:15
Predavatelji:Jaka Cijan, Jan Turk, Maj Vilfan, Aljaž Martinčič, Peter A. Bizjak, Amadej Vidic
Trajanje:9 tednov
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:16
Prijave:3
Mest za prijavo:13

Vsebina:

 • Osnovni pojmi in koncepti računalniških omrežij
 • Namen protokolov in standardov v omrežjih
 • Protokolni skladi (OSI in TCP/IP) in funkcionalnost posameznih slojev
 • Številki sistemi in pretvorbe med njimi
 • Ethernet protokol ter MAC naslavljanje
 • Transportna protokola TCP in UDP
 • Protokol IP ter storitve na omrežnem sloju
 • Rokovanje s protokoloma IPv4 in IPv6
 • ICMP protokol ter njegove funkcionalnosti
 • Načrtovanje, izračun in nastavljanje podmrežnih mask in naslovov IP
 • Aplikativni protokoli in storitve
 • Spozanavanje operacijskega sistema IOS ter osnovnih CLI ukazov
 • Načrtovanje osnovnih omrežij z upoštevanjem vidika varnosti

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • imeli osnovno znanje o delovanju IP omrežij
 • poznali delovanje omrežnih in transportnih protokolov in storitev
 • osvojili delovanje Ethernet protokola
 • razumeli delovanje L2 stikal
 • poznali principe naslavljanja in usmerjanja v omrežjih IP
 • znali izračunati in implementirati naslovni prostor v IPv4
 • poznali funkcionalnosti IPv4 in IPv6
 • znali rokovati z ICMP protokolom
 • znali samostojno načrtovati in povezati osnovno omrežje
 • znali samostojno nastaviti vmesnike na usmerjevalniku
 • znali samostojno nastaviti osnovno konfiguracijo usmerjevalnika

Ciljna skupina:

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • Vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT