Dogodek
12/11/2018 07:40

CCNA 3 – Razširljiva omrežja
Predstavljena je arhitektura, komponente in delovanje usmerjevalnikov in stikal v velikih in kompleksnih omrežjih. Udeleženci se naučijo nastaviti napredne funkcionalnosti na usmerjevalnikih in stikalih ter so sposobni konfigurirati in odpravljati napake v IPv4 in IPv6 omrežjih. Udeleženci pridobijo tudi znanja za implementacijo DHCP in DNS v omrežja.
Številka:4/16
Status:Prosta mesta
Začetek:02/27/2019 04:15
Predavatelji:Ivanka Brajović, Jaka Cijan, Jan Turk, Dušan Kozic, Žan Črnivec
Trajanje:7-10 tednov
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:14
Prijave:0
Mest za prijavo:14

Vsebina

 • Osnove strojne opreme omrežnih usmerjevalnikov in stikal
 • Napredne tehnologije protokola DHCP
 • Delovanje protokola STP za preprečevanje zank v LAN omrežjih
 • Spoznavanje in konfiguracija agregacijskih povezav
 • Lociranje in odprava napak v omrežjih
 • Implementacija naprednega usmerjevalnega protokola EIGRP za IPv4 in IPv6
 • Konfiguriranje naprednih mehanizmov OSPF protokola
 • Rokovanje z IOS sistemskimi datotekami in licencami

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • znali ukrepati pri reševanju in odpravljanju pogostejših napak, ki se pojavljajo v omrežju
 • samostojno nastavljali parametre na stikalih, tudi preko oddaljenega dostopa
 • znali nastaviti, testirati in vzdrževati VLAN
 • znali nastaviti in odpraviti težave pri delovanju DHCP v IPv4 in IPv6 omrežjih
 • razumeli delovanje in koristi STP protokola za preprečevanje zank v omrežju
 • znali nastaviti in odpraviti težave pri delovanju protokola STP
 • razumeli delovanje in prednosti agregacije povezav
 • znali nastaviti in odpraviti težave v kompleksnih omrežjih za IPv4 in IPv6
 • znali nastaviti napredne mehanizme OSPF in EIGRP usmerjevalnih protokolov

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • Vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT