Dogodek
10/23/2018 04:39

RFID in NFC
Delavnica predstavi pregled tehnologije RFID s poudarkom na uporabi tehnologije za namene komuniciranja v bližnjem polju NFC. Vsebina se nadgradi s pregledom možnih storitev v prihodnosti, ki jih podpira NFC v sodobnih mobilnih terminalih.
Številka:210/14
Status:Prosta mesta
Začetek:11/07/2018 08:30
Konec:11/07/2018 03:30
Predavatelji:Klemen Peternel
Trajanje:1 dan
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:12
Prijave:0
Mest za prijavo:12
Cena:€ 470+DDV

Vsebina

 • Osnove RFID – delovanje, standardizacija, uporaba na različnih področjih
 • Tehnologija NFC – osnove delovanja
  • Načini delovanja
  • Kodiranje, modulacija
  • Povezljivost z ostalimi napravami
 • RFID/NFC oznake
 • NFC Data Exchange Format (NDEF)
 • Varnost v NFC
 • Storitve in trendi v NFC (Internet stvari)
 • Razvoj storitev NFC v okolju J2ME in Android

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Podajanje pregleda nad tehnologijami družine RFID s poudarkom na uporabi storitev tehnologije komunikacije v bližnjem polju NFC, ki postaja sestavni del mobilnih terminalov.