Security in IP networks

Adequate security mechanisms and security politics are perquisite for connecting information systems via private or public IP networks, realization of business transactions in internet networks and maintaining integrity and privacy while using the services. The course presents basic services and mechanisms of data encrypting, mechanisms and procedures for enforcing security of communication services, devices and systems. The practical part of the course includes a demonstration of a PKI concept, an example of breaking WEP encryption and configuration of working IPSec protocol.

Content

 • Security services: authentication, privacy, integrity, admission control, timestamps
 • Cryptographic mechanisms: symmetric, asymmetric, hybrid, hash functions, electronic signature, digital certificates
 • Security protocols: IPSec, SSL, TLS, SSH, PGP
 • Security devices and mechanisms: Ethernet switches, routers, firewalls, NAT/PAT, application gateways, proxy servers, IDS/IDP systems, DMZ concept
 • Security in WLAN: WEP encryption, WPA/WPA2, open authentication, PSK, 802.1x
 • Operating system security and application security
 • IPSec parameter configuration
 • PKI parameter configuration on a server

Target group

 • Network/system administrators and operators
 • Network and service designers
 • Technical and customer services support personnel
 • Marketing and technical sales personnel.

Goals

After completing the course you will:

 • be familiar with security features in IP networks
 • understand operation of security protocols in IP networks
 • understand functions and operation of security devices and mechanisms
 • be familiar with WLAN security
 • understand security features of operating systems and applications
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Wednesday, 25. September 2019, 08:30am
Duration:2 days
Tutor:Jaka Cijan, Dušan Mulac
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:645+DDV
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo, možnost parkiranja ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR.

Newsletter