Web infrastructure and application technologies

Web infrastructure and application technologies.

Content

 • Web servers
 • Anatomy of a Web application
 • Frameworks for Application Development
 • Infrastructure and Platforms in the cloud
 • Anatomy of a Web application and review the necessary protocols
 • Domains, DNS
 • Transport Security (SSL) and applications (SQL Injections, XSS, CSRF, MITM)
 • Optimizing the speed of websites
 • Streaming video

Target group

 • Service developers
 • R&D specialists
 • Professional services & consultants

Goals

After completing the course you will:

 • understand the infrastructure that is necessary for the functioning of modern Web applications
 • be familiar with the anatomy of web applications and technology development
 • be familiar with challenges and solutions of the problems of infrastructure and Web technologies
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Wednesday, 13. November 2019, 08:30am
Ends:Thursday, 14. November 2019, 15:30pm
Duration:2 day
Tutor:Urban Sedlar, Dušan Mulac, Anže Pratnemer
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:700+DDV
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo, možnost parkiranja ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI
Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev.
Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO
Po prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede usposabljanja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR.

Newsletter