Python: nadaljevalni tečaj

Tečaj je namenjen vsem, ki želijo nadgraditi znanje programiranja v programskem jeziku Python.

Vsebina:

Naprednejša priprava okolja in virtualna okolja

Naprednejše delo z datotekami (CSV, Excel, JSON, Word, XML)

Povezava s SQL in NoSQL podatkovnimi bazami (PostgreSQL, MongoDB)

Generatorji

Interakcija z operacijskim sistemom

Moduli in paketi

Decorators & Context managers

Testiranje

Objava Python paketa

AsyncIO

Projekt: Izdelava REST APIja (FastAPI framework)

Cilji:

Spoznati naprednejše koncepte programskega jezika Python

Spoznati dobre prakse

Poglobljeno razumeti delovanje programskega jezika Python

Ciljna skupina:

Vsi, ki želijo nadgraditi znanje programiranja v programskem jeziku Python

Priporočeno predznanje:

Udeležba na Python osnovnem tečaju oziroma izkušnje z osnovnim programiranjem v Python-u

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Duration:10 tednov
Tutor:Leon Štefanič Južnič, Gregor Balkovec
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Strinjam se z pogoji uporabe podatkov. *
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj poteka v popoldanskem času med 16:15 in 20:15.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 eur. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

NAKUP PAKETA:
Z nakupom paketa 4 tečajev boste prihranili 20%. Ob prijavi vpišite kodo »Paket Python".

Newsletter