IoT Fundamentals: Data analytics in Python

Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri obdelavi podatkov v Python-u. Udeleženci se na začetku spoznajo s programskim jezikom Python in njegovimi knjižnicami za obdelavo podatkov. Poudarek je na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov.

Vsebina

 1. Uvod v analitiko podatkov in Python
 2. Uvod v NumPy
 3. Uvod v Pandas
 4. Shranjevanje podatkov
 5. Web scraping - pridobivanje podatkov s spleta
 6. Prikazovanje podatkov - Matplotlib
 7. Obdelava podatkov 1.del
 8. Obdelava podatkov 2.del
 9. Izpit

Cilji

 • uporabiti programski jezik Python pri obdelavi in prikazovanju podatkov
 • Spoznati korake podatkovne analize na praktičnih primerih z uporabo različnih Python knjižnic (pandas, NumPy, matplotlib…)

Ciljna skupina

 • vsi, ki jih zanima področje obdelave podatkov in Big Data
 • vsi, ki želijo razviti kariero na področju obdelave podatkov

Priporočeno predznanje

Udeležba na tečaju Osnove programiranja: Python oz. poznavanje programskega jezika Python (podatkovni tipi, operatorji, for, while, if stavki, funkcije, errors, principi objektnega programiranja).

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Closing date exceeded
Duration:9 weeks
Tutor:Leon Štefanič Južnič, Gašper Kirbiš
Location: Faculty of electrical engineering
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter