Introduction to Linux 2

NDG Linux II is the second course in a 2-course series for aspiring Linux system administrators. Develop proficiency in performing maintenance tasks on the command line, installing and configuring a computer running Linux, and configuring basic networking, using virtual machines running Linux.

Content

  • Shells, Scripting and Data Management
  • Interfaces and Desktops
  • Administrative Tasks
  • Essential System Services
  • Networking Fundamentals
  • Security

Goals

  • Introduction to Linux II is aimed at individuals who want to prepare themselves for performing maintenance tasks on the command line, installing and configuring a computer running Linux and configuring basic networking. Furthermore, it is designated to those who want to enter Exam 102 and get certified in LPIC-1.

 

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Thursday, 14. October 2021, 16:15pm
Duration:10 weeks
Tutor:Dušan Kozic
Location: Faculty of electrical engineering
Tržaška 25
Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

Newsletter