IoT Fundamentals: Arduino and connecting things

Series of workshops with focus on practical work. By the end of the course the participants will make their own prototype of IoT solution and have the possibility to obtain a Cisco IoT Fundamentals: Connecting Things certificate.

Vsebina

1. Uvod v IoT in programski jezik C

2. Arduino: Osnovno spoznavanje

3. Arduino: Upravljanje zunanjih naprav

4. Arduino: Senzorska komunikacija

5. Arduino: Povezava z internetom in oblačne storitve

6. Arduino: Brezžična komunikacija

7. Izdelava lastne IoT rešitve

8. Certifikacija in predstavitev izdelkov

Cilji

Po usposabljanju boste:

  • znali samostojno izdelati IoT rešitev na mikrokrmilniku Arduino
  • spoznali različne oblačne IoT storitve
  • imeli izkušnjo izdelave prototipa lastne rešitve iz področja interneta stvari

 

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje IoT
  • vsi, ki želijo razviti lastni IoT izdelek
  • vsi, ki so odprti za novosti

 

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Tuesday, 14. January 2020, 16:15pm
Duration:8 weeks
Tutor:Leon Štefanič Južnič, Gregor Balkovec, Gjorgji Jovanov and MakerLab Ljubljana
Location: Faculty of electrical engineering
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj poteka v popoldanskem času med 16:15 in 20:15.

TOČNI TERMINI:
19.2.
26.2.
27.2. (sreda)
5.3.
12.3.
13.3. (sreda)
26.3.
2.4. (certifikacija in predstavitev izdelkov)


PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

OPREMA
Cena tečaja vključuje uporabo opreme (vsak udeleženec dela na svoji opremi). Po koncu tečaja oprema ostane v lasti LTFE ICT academy.

Newsletter