Cloud: Virtualization, NFV and SDN

Overview of technologies, trends and standardization in the field of SDNs and NFV concepts. Get insight into concrete approaches and implementations of SDN networks in industry.

Vsebina

 • Arhitektura/standardizacija SDN
 • Kontrolna ravnina SDN (OpenFlow, NETCONF)
 • Pregled SDN krmilnikov
 • Podatkovna ravnina SDN (OpenVSwitch, Ethernet, IP, MPLS)
 • Aplikacijski vmesniki (REST)
 • Arhitektura/standardizacija NFV
 • Primeri uporabe NFV
 • Pregled rešitev na osnovi OpenStack
 • Orkestracija in upravljanje omrežnih storitev in aplikacij

Ciljna skupina

 • zaposleni na področju dostopovnega, radijskega in konvergentno jedrnega omrežja
 • zaposleni na področju zagotavljanja storitev
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

 • Pridobiti pregled tehnologij, trendov in standardizacije na podrocju omrežij SDN in konceptov NFV.
 • Pridobiti vpogled v konkretne pristope in implementacije omrežij SDN v industriji.

 

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Closing date exceeded
Duration:1 Day
Tutor:Luka Koršič
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:470+ddv
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter