Digitalizacija: Širokopasovni dostop in EU Digitalna agenda

Vsebina predstavi razsežnosti tehničnega in investicijskega načrtovanja širokopasovne infrastrukture.

Vsebina

 • Osnovni komunikacijski koncepti
  • Topologije
  • Ravni (layers)
  • Mapiranje
  • Omrežni principi (prenos paketov, naslavljanje, omrežni elementi)
 • Omrežne arhitekture/sistemi
  • Telefonski sistemi; TDM, VoIP, GSM do LTE
  • Internet, IP sistem
  • Povezovanje sistemov
 • Dostopovna omrežja
  • DSL, kabel, FTTx
  • 3G, LTE, 5G, Wifi
 • EU Digitalna agenda
  • Odprtna širokopasovna omrežja
  • Primeri metodologij, prmerjava rešitev
 • Tehno-ekonomika
  • Kapaciteta in planiranje prometa
  • Primerjava rešitev
  • Investicije: oprema, jaški, optika
  • Gostota prebivalstva, gospodinjstva, zahteve po storitvah

Ciljna skupina

 • netehniki, ki delajo na področju širokopasovnih omrežij in IKT investicij

Cilji

 

 • Razumevanje komunikacijskih načel in sodobnih omrežnih konceptov
 • Razumevanje EU Digitalne agende in odprtih omrežij
 • Razumevanje tehničnega in investicijskega načrtovanja širokopasovne infrastrukture

 

Difficulty:
Type:LectureDemonstration
Duration:3 dni
Tutor:Andrej Kos, Matevž Pustišek, Jaka CIjan, Luka Koršič, Boštjan Bagelj, Luka Mali
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter