CCNA Security

CCNA Security provides an in-depth, theoretical, and hands-on introduction to network security, in a logical sequence driven by technologies.

Content

 • Modern Network Security Threats
 • Creation and implementation of a comprehensive security policy
 • Authorization, Authentication and Accounting (AAA)
 • Implementing Firewall Technologies and Intrusion Prevention
 • Securing the Local Area Network
 • Cryptography
 • Reducing the basic Layer 2 attacks
 • Implementing Virtual Private Networks
 • Practical exercises and case studies

Goals

Participants:

 • install, manage and monitor network devices to ensure integrity, confidentiality and availability of data and devices.
 • describe the security threats facing modern network infrastructures
 • secure network device access
 • implement AAA on network devices
 • mitigate threats to networks using ACLs
 • mitigate common Layer 2 attacks
 • implement the Cisco IOS firewall feature set
 • implement the Cisco IOS IPS feature set
 • implement site-to-site IPSec VPNs- Implement secure network management and reporting

Target group

 • R&D specialists
 • Network designers & integrators
 • Network/system administrators & operators
 • Professional services & consultants
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Duration:11-13 weeks
Tutor:Dušan Kozic, Jaka Cijan, Tine Stegel, Uroš Bajželj
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj bo potekal 1x tedensko, v popoldanskem času.
Tečaj vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, gradivo.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

Newsletter